Predvideli smo postopno transformacijo izvoza iz tradicionalnih sektorjev v prebojna področja, ki temeljijo na konkurenčnih prednostih in priložnostih slovenskega gospodarstva, na znanju, omogočitvenih tehnologijah in povezovanju.

S programom postavljamo ambiciozne cilje ter jasne strateške in učinkovite ukrepe za 5-letno obdobje,  torej do konca leta 2026, s čimer bomo zagotovili dolgoročno konkurenčnost in odpornost slovenskega izvoznega gospodarstva ter privabili trajnostno naravnane investicije.

Glavni cilji programa so usmerjeni v

– razpršenost in raznolikost izvoza,
– višje pozicioniranje v globalnih verigah vrednosti,
– povečanje števila izvoznikov (predvsem MSP),
– zmanjšanje zaostanka pri deležu vhodnih tujih neposrednih investicij v BDP za drugimi državami EU,
– krepitev slovenskih investicij v tujini,
– ciljno usmerjenost in izboljšanje,
– prepoznavnosti Slovenije ter,
– učinkovitost ekosistema.

Definirali smo prebojna področja, ciljne sektorje in trge, na katerih bomo dosegli raznolikost ter geografsko razpršenost in na katere bi se morali v največji meri osredotočiti – tako na področju izvoza kot tudi  na področju vhodnih in izhodnih investicij. Posebej naslavljamo
V programu sistematično opredeljujemo ukrepe za spodbujanje slovenskih investicij v tujini (ITNI), ki predstavljajo pomembno orodje internacionalizacije, saj povečujejo globalno konkurenčnost lokalnih podjetij in spodbujajo njihovo prilagajanje lokalnim in regionalnim trendom.

Zajeli smo tudi vsebine skupne zunanjetrgovinske politike EU kot nedeljivega dela internacionalizacije in ukrepov za skupno, usmerjeno in proaktivno delovanje v pomoč slovenskemu gospodarstvu – tudi s področja izvoznih kreditov in drugih finančnih pomoči na ravni EU.